Cursos disponibles

Bloc 2

Fonaments de l’arquitectura escolar: l’espai com element educatiu

Bloc 3

La metodologia circular. Materials i mobiliari d’ús i en desús i la seva aplicació en els espais educatius

Bloc 4

Antropometria i ergonomia de l’espai. Espais interiors, intermedis i exteriors

Bloc 5

Creem espais educatius i centres escolars a través de la innovació